Họ tên: Huỳnh Chấn Phát
Số báo danh: 160
Giới thiệu: Quê quán: TP.HCM
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 31kg - 130cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian