Họ tên: Trần Dương Thiên Bảo
Số báo danh: 157
Giới thiệu: Quê quán: TP.HCM
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 134cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 400 07/09/2021 12:10
2 MOMO 1 07/09/2021 10:13