Họ tên: Trịnh Gia Nam
Số báo danh: 140
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 27kg - 130cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian