Họ tên: Lê Toàn Phát
Số báo danh: 139
Giới thiệu: Quê quán: Đồng Nai
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 42kg - 145cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian