Họ tên: Nguyễn Vũ Gia Bảo
Số báo danh: 138
Giới thiệu: Quê quán: Hải Phòng
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 21kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian