Họ tên: Trần Võ Quang Huy
Số báo danh: 135
Giới thiệu: Quê quán: TP.HCM
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 31kg - 125cm