Họ tên: Nguyễn Tùng Lâm
Số báo danh: 131
Giới thiệu: Quê quán: Khánh Hòa
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 29kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian