Họ tên: Trần Tân Lập
Số báo danh: 124
Giới thiệu: Quê quán: Nam Định
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 21kg - 121cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian