Họ tên: Trịnh Gia Huy
Số báo danh: 122
Giới thiệu: Quê quán: Hòa Bình
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 27kg - 129cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian