Họ tên: Lã Đăng Khôi
Số báo danh: 121
Giới thiệu: Quê quán: Hải Dương
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 43kg - 141cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian