Họ tên: Nguyễn Gia Phú
Số báo danh: 112
Giới thiệu: Quê quán: TP.HCM
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 17kg - 110cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian