Họ tên: Nguyễn Trường Giang
Số báo danh: 111
Giới thiệu: Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 26kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian