Họ tên: Đào Quốc Linh
Số báo danh: 105
Giới thiệu: Quê quán: Hà Tĩnh
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 26kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian