Họ tên: Đào Quốc Long
Số báo danh: 104
Giới thiệu: Quê quán: Hà Tĩnh
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian