Họ tên: Phan Văn Đăng Khôi
Số báo danh: 103
Giới thiệu: Quê quán: Đà Nẵng
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 29kg - 135cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 5 16/08/2021 21:12