Họ tên: Vũ Hồng Phong
Số báo danh: 094
Giới thiệu: Quê quán: Hải Dương
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 35kg - 130cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian