Họ tên: Nguyễn Đức Đam
Số báo danh: 092
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 125cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian