Họ tên: Evan Phạm
Số báo danh: 078
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 21kg - 118cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian