Họ tên: Nguyễn Chí Khang
Số báo danh: 062
Giới thiệu: Quê quán: Đồng Nai
Năm sinh: 2012
Cân nặng - Chiều cao: 35kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian