Họ tên: Nguyễn Trần Phước Thịnh
Số báo danh: 058
Giới thiệu: Quê quán: Đà Nẵng
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 29kg - 128cm