Họ tên: Nguyễn Trần Phước Thịnh
Số báo danh: 058
Giới thiệu: Quê quán: Đà Nẵng
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 29kg - 128cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 2 20/08/2021 22:20