Họ tên: Dương Gia Khánh
Số báo danh: 037
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 24kg - 120cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian