Họ tên: Trịnh Gia Bảo
Số báo danh: 032
Giới thiệu: Quê quán: Hưng Yên
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 20kg - 116cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 04/09/2021 16:09
2 MOMO 1 04/09/2021 16:02