Họ tên: Nguyễn Tiến Minh
Số báo danh: 030
Giới thiệu: Quê quán: Hải Phòng
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 20kg - 115cm