Họ tên: Trần Xuân Bắc
Số báo danh: 026
Giới thiệu: Quê quán: Thanh Hoá
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 17kg - 110cm