Họ tên: Lê Minh Phúc
Số báo danh: 023
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nôi
Năm sinh: 2014
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 118cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 10 30/09/2021 13:27