Họ tên: Nguyễn Bá Hoàng Lâm
Số báo danh: 018
Giới thiệu: Quê quán: Hà Nội
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 27kg - 128cm