Họ tên: Nguyễn Trần Gia Bảo
Số báo danh: 016
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Ninh
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 30kg - 129cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian