Họ tên: Lê Vũ Chiêu Phong
Số báo danh: 012
Giới thiệu: Quê quán: Quảng Bình
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 18kg - 110cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian