Họ tên: Phạm Gia Kỳ
Số báo danh: 009
Giới thiệu: Quê quán: TP HCM
Năm sinh: 2015
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 112cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian