Họ tên: Vũ Hoàng Vũ
Số báo danh: 008
Giới thiệu: Quê quán: TP Hà Nội
Năm sinh: 2013
Cân nặng - Chiều cao: 25kg - 126cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian