Họ tên: Bạch Minh Tùng
Số báo danh: 002
Giới thiệu: Quê quán: TP Hà Nội
Năm sinh: 2016
Cân nặng - Chiều cao: 23kg - 115cm

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian